ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562 นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน แจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ และกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆให้แก่คณะครูให้ทราบ ใน วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2562