ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


การประชุมส่วนราชการ อำเภอภูกามยาว ประจำเดือนกันยายน 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น และกำนัน ประจำเดือนกันยายน โดยมีนายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้อง SMART CLASSROOM โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

การประชุมส่วนราชการ อำเภอภูกามยาว ประจำเดือนกันยายน 2561

การประชุมส่วนราชการ อำเภอภูกามยาว ประจำเดือนกันยายน 2561

การประชุมส่วนราชการ อำเภอภูกามยาว ประจำเดือนกันยายน 2561

การประชุมส่วนราชการ อำเภอภูกามยาว ประจำเดือนกันยายน 2561

การประชุมส่วนราชการ อำเภอภูกามยาว ประจำเดือนกันยายน 2561

การประชุมส่วนราชการ อำเภอภูกามยาว ประจำเดือนกันยายน 2561