ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กิจกรรมการต้านการพนันฟุตบอลโลกสถานีตำรวจภูธร อำเภอภูกามยาว ร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “รักอนาคต รักลูกหลาน ร่วมกันต้านการพนันฟุตบอลโลก 2018” เพื่อให้ความรู้่ ความเข้าใจ ข้อเสียของการเล่นพนัน และโทษตามกฎหมาย และให้ความรู้และส่งเสริม วินัยจราจร และการให้สัญลักษณ์มือของเจ้าหน้าที่จราจร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กิจกรรมการต้านการพนันฟุตบอลโลก

กิจกรรมการต้านการพนันฟุตบอลโลก

กิจกรรมการต้านการพนันฟุตบอลโลก

กิจกรรมการต้านการพนันฟุตบอลโลก

กิจกรรมการต้านการพนันฟุตบอลโลก

กิจกรรมการต้านการพนันฟุตบอลโลก