ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กิจกรรมมอบรางวัล การแข่งขัน " ดงเจน ฯ E - Sport " ครั้งที่ 1ด้วยสภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดทำโครงการ ” ดงเจน ฯ E – Sport ” ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน สมัครแบ่งเป็นทีม ทำการแข่งขันจนได้ผู้ชนะและรับรางวัล โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม GM-Good Nouth รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Aluade และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม เด็กดอย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กิจกรรมมอบรางวัล การแข่งขัน " ดงเจน ฯ E - Sport " ครั้งที่ 1

กิจกรรมมอบรางวัล การแข่งขัน " ดงเจน ฯ E - Sport " ครั้งที่ 1

กิจกรรมมอบรางวัล การแข่งขัน " ดงเจน ฯ E - Sport " ครั้งที่ 1

กิจกรรมมอบรางวัล การแข่งขัน " ดงเจน ฯ E - Sport " ครั้งที่ 1