โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
 
English เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
 
 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36