ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางมยุรี  เชื้อหมอ
นางมยุรี เชื้อหมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายอิทธิกร  มาฟู
นายอิทธิกร มาฟู
พนักงานราชการ
นางสาวปวริศา วังผา
นางสาวปวริศา วังผา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูอัตราจ้าง