นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 1 จาก 4912345678910...203040...

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 44 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และกิจกรรม “Dongjen Open House : เปิดโลกวิชา สืบสานวันสถาปนาดงเจนวิทยาคม” ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ปี2563 ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายจีรโชค มะโนวงค์ ประธานนักเรียนได้กล่าวนำแสดงเจตนารมณ์ และมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสภานักเรียน ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดงานวันตรุษจีนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลองทั่วโลก โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีประดับเข็มให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 578 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ โดยมีนายทรงจิต ศรีเพชร ปลัดอำเภแภูกามยาว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คุณครูเรือนคำ คำโมนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ,คุณครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคุณครูพิมพา สารเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และได้ให้เกียรติมอบเกิยรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Read the rest of this entry »

นายสงการนต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานายอำเภอ หัวหน้าส่วนอำเภอ เทศบาลตำบลดงเจน สาธารณสุขภูกามยาว สถานีตำรวจภูกามยาว และธนาคาร ธกส.ภูกามยาว ในวันที่ 22 มกราคม 2563 Read the rest of this entry »

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัด มีการดำเนินงานป้องกัน Read the rest of this entry »

กลุ่มโรงเรียนอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “วันครู” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ โดยในปี พ.ศ.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 คือ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู เพื่อให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้รับ Read the rest of this entry »