นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 10 จาก 50...6789101112131415...304050...

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) โรงเรียนดงเนวิทยาคม จัดกิจกรรม ” การอบรมเชิงปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) ” โดยมีวิทยากรคือ นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล และ”การจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ Pixlive maker” วิทยากรคือนายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน มาให้ความรู้ให้แก่คณะครูที่สนใจ โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ในเกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กิจกรรมโล่ห์รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับม.ปลายโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแสดงความยินดีกับน.ส.พนิดา พุทธวงค์ น.ร.ชั้นม.5/1 ได้รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับม.ปลาย ในหัวข้อ ภาษาถิ่น ภาษาไทย ภาษาชาติ,น.ส.ศุภชา แก้วเรือน น.ร.ชั้นม.4/1 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับม.ปลาย และรางวัลชมเชยกิจกรรมการแต่งกาพย์ยานี11 ระดับม.ต้น ด.ญ.กัญญาณัฐ เครือสาร และด.ญ.รุ่งธิดา นันทวงศ์ในหัวข้อ Read the rest of this entry »

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ปี2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย โดยมีนายจีระศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

โครงการจิตอาสาพระราชทาน​หน่วยพระราชทาน​และประชาชนจิตอาสา​ ​"เราทำโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้า เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของอำเภอภูกามยาวโดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการมาเป็นประธานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Read the rest of this entry »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว โดยมีนายจีระศกดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาวเป็นประธานในพิธี Read the rest of this entry »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๓๐ น.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประธานฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ Read the rest of this entry »

โครงการอบรมพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSPกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกามมยาวและสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่การ่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน โดยมีดาบตำรวจรุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ตำแหน่งผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจอำเภอภูกามยาว และดาบตำรวจกิตินาท ยาใจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่จราจร Read the rest of this entry »