ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

Author Archive

หน้า 4 จาก 3512345678910...2030...

กิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมในการสร้างสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรฯโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมในการสร้างสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรต่อกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลาย(LGBT)สำหรับผู้ปกครอง โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

การประกวดคัดเลือกครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561ด้วยสหวิทยาเขตภูกามยาว เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ให้มีการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวังเกียรติยศ ประจำปี 2561 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้เข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือก โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ให้เกียรติมาเยี่ี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะตัวแทนครู Read the rest of this entry »

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยมให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับชุดหนังสือส่งเสริมความรู้ จากโครงการ “ปันความรู้ สู่สานฝัน ” จากบริษัท เดอะคีย์ แมกกาซีน เอเจนซี่ จำกัด ผู้จัดทำโครงการ โดยได้รับการอุปถัมภ์หนังสือโดย รศ.ดร. ประนอม แก้วระคน และเนื่องจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง การประกวดคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2561 Read the rest of this entry »

กิจกรรม "คืนสู่เหย้าชาวดงเจน" ปีการศึกษา2561สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าชาวดงเจน” ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามวันเวลาดังกล่าว โดยศิษย์เก่าทุกรุ่นได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อนำมาทอดผ้าป้า ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดการการศึกษาของโรงเรียนต่อไป Read the rest of this entry »

กิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนปัจจุบันคณะนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนปัจจุบัน ในวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นกิจกรรมประเพณีประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการ์ณฯ และนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมดอยจุก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กิจกรรม "Merry Christmas & Happy New Year 2019"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year 2019” โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวคำอวยพรให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561ชมรมเยาวชนสร้างชาติ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2561 ของวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆปี ซึ่งปีนี้มีชื่อว่า รักษ์โลก เลิกพลาสติก (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it!) เนื่องจากขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม Read the rest of this entry »

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและนับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัด ต้องดำเนินการเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียน ไม่มีตัวตนในห้องเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ดังนั้นจึงมอบหมายให้ทางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการตรวจนับนักเรียน Read the rest of this entry »