นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 6 จาก 50...234567891011...203040...

กิจกรรมงาน "GIS DAY 2019" ณ มหาวิทยาลัยพะเยากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมงาน” GIS DAY 2019 ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา Read the rest of this entry »

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง Read the rest of this entry »

การประชุมประจำเดือนและเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา​ 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนและเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำคณะผู้บริหารโรงเีรงเรียน แจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 23 ตุลาคมคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

วันปิยมหาราช ประจำปี 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยพิธีในภาคเช้ามี กิจกรรมวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีภาคค่ำมีกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ Read the rest of this entry »

พิธีอำลาธงประจำลูกเสือ ปีการศึกษา2562กองลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี จัดพิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยดร.วันรักษ์ ขันหอมผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพูธที่ 25 กันยายน 2562 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องจากโรงเรียนได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA ) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล Read the rest of this entry »

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม โดยสภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “ พิธีทำบุญตักบาตรในวันพระ ” โดยมีนางมยุรี เชื้อหมอ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เป็นกิจกรรม วัดในโรงเรียน ส่งเสริมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโรงเรียนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการทำงานของสภานักเรียน Read the rest of this entry »