นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 9 จาก 50...567891011121314...203040...

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ศึกษาดูงานตามโครงการ"พัฒนาห้องสมุด"โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม คณะผู้บริหาร และคณะครูที่ดูแลงานห้องสมุดโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการห้องสมุด ตามโครงการ”พัฒนาห้องสมุด” ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องSMART CLASSROOM และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนาย โดยมีนายจีระศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 12 สิงหาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการ”สำนึกรักบ้านเกิด จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกรักบ้านเกิด จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ที่นักเรียนอาศัย ในแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 Read the rest of this entry »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายจีระศกดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาวเป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๓๐ น.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประธานฯ Read the rest of this entry »

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ102 ปี พรรษา82 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ในคืนวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อำภอเมืองพะเยา Read the rest of this entry »

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมงานเวที ” รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1 ” จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร Read the rest of this entry »

ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า ( Scout Ranger ) ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรม มี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย Read the rest of this entry »