ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


Open Houseโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “Dongjen Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม” ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอภูกามยาวและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในเป็นจำนวนมาก

ภาพวีดิทัศน์

ภาพกิจกรรม
Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House

Open House