ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Libraryองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยท่านวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.) มอบเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library แก่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีการแสดงนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิตและโรงเรียนรักการอ่าน การนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนรางวัลระดับชาติ ตลอดจนการแสดงต่าง ๆ อันแสดงถึงความสามารถของนักเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบเงินสนับสนุนโครงการห้อง E-Library