โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 14

ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
:: > Update! ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560
:: > Update! ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
:: > ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

:: > ใบประวัติและใบมอบตัว (ให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 Print พร้อมกรอกข้อความให้ชัดเจน แล้วนำมาในวันมอบตัว)


โครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดย ผอ.อุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมด้วย ครูฟองนวล ผลมาก และตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท โครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 ระดับภาคเหนือ โดยมี นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Read the rest of this entry »

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2556 กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดย ผอ.อุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Read the rest of this entry »

ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการแต่งกลอน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด Read the rest of this entry »

น้อมวันทาบูชาครู“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้
พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน
คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร
ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”
สภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ Read the rest of this entry »

โครงการส่งเสริมความเป็นไทยวันที่ 18 มิถุนายน 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา โดยนางสาวนนทยา พวงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และคณะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ภาษาถิ่น และมารยาทไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู การบรรยายเรื่องมารยาทไทย Read the rest of this entry »

ประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 อนุกรรมการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2556 นำโดยนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง หัวหน้ากลุ่มนโยบายพิเศษ สำนักพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการฯ นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการมูลนิ TO BE NUMBER ONE น.ส.วจิรา เดชารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

หน้า 14 จาก 16...78910111213141516