โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 20


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


คืนสู่เหย้าชาวดงเจนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวดงเจน” ประจำปี 2556 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะครู รำลึกเหตุการณ์และช่วงเวลาระหว่างเรียนในรั้วดงเจน มีการจัดตั้งกองผ้าป่าศิษย์เก่า เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น Read the rest of this entry »

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นำโดยนายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก นับถึงปัจจุบันมีประเทศสมาชิกคณะลูกเสือโลกแล้ว 161 ประเทศ และมีสมาชิกลูกเสือกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก Read the rest of this entry »

พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นำโดยนายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน Read the rest of this entry »

ทบทวนความรู้ GAT/PAT และ Onetโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ GAT/PAT และ Onet ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GAT/PAT, Onet) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Onet) เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ทั้งการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) Read the rest of this entry »

พิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราชโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ผอ. อุทร นัดดากุล พร้อมคณะครูทุกคน ร่วมแสดงความจงรักภักดีงานพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันพุธ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กร และประชาชนภายในอำเภอภูกามยาวทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต Read the rest of this entry »

Sports Dayโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรม Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี Read the rest of this entry »

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2556 ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพรออนไลน์, กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี, Read the rest of this entry »

โครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดย ผอ.อุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมด้วย ครูฟองนวล ผลมาก และตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท โครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 ระดับภาคเหนือ โดยมี นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Read the rest of this entry »

หน้า 20 จาก 22...13141516171819202122