โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 30


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

กิจกรรมวันเกียรติยศครูสามัญ

ทบทวนความรู้ GAT/PAT และ Onetโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ GAT/PAT และ Onet ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GAT/PAT, Onet) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Onet) เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ทั้งการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) Read the rest of this entry »

พิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราชโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ผอ. อุทร นัดดากุล พร้อมคณะครูทุกคน ร่วมแสดงความจงรักภักดีงานพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันพุธ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กร และประชาชนภายในอำเภอภูกามยาวทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต Read the rest of this entry »

Sports Dayโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรม Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี Read the rest of this entry »

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2556 ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพรออนไลน์, กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี, Read the rest of this entry »

โครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดย ผอ.อุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมด้วย ครูฟองนวล ผลมาก และตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท โครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 ระดับภาคเหนือ โดยมี นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Read the rest of this entry »

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2556 กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดย ผอ.อุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Read the rest of this entry »

ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการแต่งกลอน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด Read the rest of this entry »

น้อมวันทาบูชาครู“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้
พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน
คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร
ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”
สภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ Read the rest of this entry »

หน้า 30 จาก 32...10...23242526272829303132