ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


การส่งเสริมทักษะการอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ
โดย นายจักรพงษ์ วงศ์ไชย

** ติดตามการอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะอื่น ๆ ได้ที่นี่ https://goo.gl/CDTfF9