ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาคโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ พร้อมคณะครูและนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อรับการประเมิน “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ระดับภาค ประจำปี 2557 ในวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและฟ้อนรำของตัวแทนนักเรียน, การแสดงพลังสมาชิกโรงเรียนธนาคาร, การนำเสนอผลงานของโรงเรียนและโรงเรียนธนาคาร, การนำเสนอนวัตกรรมของโรงเรียนธนาคาร “โครงการสานฝันวันละนิดด้วยวิถีพอเพียง”, การนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนธนาคารที่ห้องธนาคาร, การนำเสนอกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน และการจัดนิทรรศการตลาดนัดบริษัทจำลองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาพกิจกรรม
ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ประเมินโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม