ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางศิวัชญา  ไชยมงคล
นางศิวัชญา ไชยมงคล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภรศศิร์  คำคม
นางภรศศิร์ คำคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณรงค์  อุตโม
นายณรงค์ อุตโม
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ  เชื่อมสกุล
นางสาวปิยวรรณ เชื่อมสกุล
ครูอัตราจ้าง
นายสิรภพ  ไชยกุล
นายสิรภพ ไชยกุล
ครูอัตราจ้าง