ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางภรศศิร์  คำคม
นางภรศศิร์ คำคม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายณรงค์  อุตโม
นายณรงค์ อุตโม
ครูชำนาญการ
นางวารินทร์  ท้าวขว้าง
นางวารินทร์ ท้าวขว้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิวัชญา  ไชยมงคล
นางศิวัชญา ไชยมงคล
ครู
นายนรวัชร  คำใบศรี
นายนรวัชร คำใบศรี
ครูอัตรา