นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
งานนโยบายและแผน
การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
สรุปการเรียนการสอนผลการดำเนินงาน
สรุปผลโครงการอื่นนอกจากการสอน
รายงาน sar 2565
ปกรายงาน sar ครู ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ขั้นตอนการรายงานโครงการกิจกรรมระบบ e-school
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562
นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ2564 - 2565.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ.
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
คู่มือการจัดทำแผน ปี 2564
คู่มือ OBECQA
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

Author Archive

นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” โดยนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานโดมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม และวันดินโลก (World Soil Day) สะท้อนพระปรีชาสามารถของ ร.9 ทั่วปฐพี ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Read the rest of this entry »

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารตลอดจนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะชุดตรวจและรับการประเมินโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ Read the rest of this entry »

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 “โรงเรียนดงเจนวิทยาคม” โดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมด้วยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและสนใจ” กับ “วิทยาลัยเทคนิคพะเยา” Read the rest of this entry »

กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อํานวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรําลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกําเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

งานTO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenage และ TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 Read the rest of this entry »

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นายชยวีย์ กุ่นใจ ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.กทม.เขต 2 มารับตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และมอบแนวนโยบายการกำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน MOE Safety Zone ให้แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม Read the rest of this entry »

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นสนามการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะกรรมการอำนวยการสอบ กรรมการควบคุมห้องสอบ หน่วยงานราชการ และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๒ มาพร้อมกันที่หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จากนั้น เวลา ๐๘.๑๐ น. พระปลัดพงศ์ศิริ พุทฺธิวํโส เจ้าคณะตำบลดงเจน Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการเข้ามาสังเกตการณ์ การกำกับดูแลนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าโรงเรียน ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมโดยมีวัตุประสงค์ เพื่อมอบเกียรติบัตร ผลการเรียนในระดับเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 -4.00 จำนวน249 คน และการบริหารโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 โดยนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ Read the rest of this entry »

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วPA ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา Read the rest of this entry »


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT