รางวัลคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลเกียรติจากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
  2. นายพิทักษ์ สุขแก้ว รางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
  3. นายอรรณพ ยะตา รางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น