กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษาเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE Phayao โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา ซึ่งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากับการพัฒนาศักยภาพศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา” และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน สอนการจัดทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อีกทั้งการทำคลิป การไลฟ์สด เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมทักษะอาชีพ การสร้างรายได้ สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพะเยา ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม