กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ร่วมด้วยกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอภูกามยาว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ โดยคณะลูกเสือไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะลูกเสือโลกเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามกีฬา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม