กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม