คณะสิงโตดงเจนรุ่งเรืองร่วมงานวันตรุษจีน

คณะสิงโตดงเจนรุ่งเรือง โดยตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสิงโตทอง สมาคมพะเยา “เต็กก่า” จี่เจี้ยเกาะ ศาลเจ้าพะเยา ร่วมขบวนแห่สิงโตระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันตรุษจีน ณ สถานที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดมาช้านาน มีการฉลองอวยพรปีใหม่ด้วยการแห่สิงโต อวยพรให้ครอบครัวชาวจีนประสบความสุขความเจริญ ทำมาค้าขายให้ประสบความสำเร็จ