โครงการเยาวชนรุ่นใหม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎหมายจราจร

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรภูกามยาว จังหวัดพะเยา ร่วมกัน รณรงค์โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎหมายจราจร ในโครงการ”รณรงค์กวดขันวินัย สวมหมวกนิรภัย100%” โดยมี ร.ต.ท.เพชร เครือสาร รอง สว(ป).ฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยการขับขี่รถจักรยานยนต์ กฎจราจร ต่างๆให้กับนักเรียน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม