ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดพิธีต้อนรับ นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ในวันพุธ ที่ 13  มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะท่านผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นและโรงเรียนดงเจน รวมถึงตัวแทนนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม