ต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน” ในวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยายพิเศษโดยพร้อมเพรียงกัน