บันทึกข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมและสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกามยาวได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศรีดงเจน โดยนายอรรณพ  ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับ  พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ คำปินไชย รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อดุลย์ ประวัง สวป.สภ.ฯ  ร.ต.อ.ยศสุนทรณ์ ผาทอง รอง สว(ป).ฯ   ร.ต.อ.เกษตร ก้อนคำ รอง สว(ป).ฯ  ร.ต.ท.เพชร เครือสาร รอง สว(ป).ฯ เจ้าหน้าที่จราจร เเละ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เด็ก ผู้ปกครองและครูบุคลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วินัยจราจร อันจะก่อให้เกิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้สูงขึ้น