กิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” ปี2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มกิจการนักเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอาทิเช่น การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี การแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  การประกวดคัดลายมือ เป็นต้น  โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม