ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” ชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 4 มีนาคม 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม