โครงการปันความรู้ สู่รั้วน้ำเงินเหลือง ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตามโครงการปันความรู้สู่รั้วน้ำเงินเหลือง ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูในแต่ละฝ่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4