ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอรรณพ ยะตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2566-ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา