พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอภูกามยาว และแขกผู้มีเกียรติ โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสถาบันอันทรงเกียรติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป