พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา  โดยมีท่านผู้อำนวยการอรรณพ ยะตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

บรรยากาศภายในกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ เต็มไปด้วยความชื่นชมและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีทั้งคณะครู และนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รวมถึงท่านผู้ปครองที่เข้ามาร่วมงานแสดงความยินดีให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย