พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ปีการศึกษา 2567

นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวให้กับครูอาวุโส เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยได้ล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม