พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู ” ประจำปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู ” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต คณะกรรมการสภานักเรียนได้รณรงค์ให้นักเรียนทุกห้องร่วมกันจัดพานไหว้ครู โดยใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มและข้าวตอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริง