มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Day Camp)

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพะเยา (Chinese Day Camp) ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก กศจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชิดสิงโตในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นได้ และพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม