โรงเรียนขุนควรวิทยาคมร่วมส่งคุณครูกรรณิการ์ ปัฐวี และศึกษาดูงาน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิการ์ ปัฐวี เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนขุนควรวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการปณิธี กองแก้ว และคณะครู ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นิทรรศการผลงานและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม รวมถึงนิทรรศการของเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน อำเภอ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา