ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ชาย, หญิง) เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.30-15.30 น. ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ความสนใจและร่วมรับฟังรายละเอียดพร้อมการสาธิตตัวอย่างที่ถูกต้องในการทดสอบร่างกายของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เป็นลำดับต่อไป