รางวัลกีฬาภูกามยาวเกมส์

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ลานกิจกรรม เนื่องในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา “ภูกามยาวเกมส์” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม