รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2566

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุพัตรา นาแพร่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2566 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ณ หอประชุมคุรุสภา