รางวัลผู้บริหารในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และชมรม TO BE NUMBER ONE ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้บริหารในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE พร้อมเข็มทองบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี