การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และได้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น ณ ห้องประชุม ภูขวางและ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม