การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง