รางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เนื่องในโอกาสมาสังเกตการณ์ การกำกับดูแลนักเรียนตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าโรงเรียน ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมให้การต้อนรับ