สถาปนาโรงเรียนครบรอบ 48 ปี และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse 2024

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 48 ปี และกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา  โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.พงค์ กูลนรา นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าต่าง ๆ ของนักเรียน  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก