การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมพะเยา ร่วมกับสโมสรลูกเสือภูกามยาว และโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) โดยมีดร.จักรพันธ์ ภาชนะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้เป็นประธานในการเปิดอบรม มีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้กล่าวเปิดการอบรม ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ค่ายลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม