การอบรมโปรแกรม Student Care

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรม Program Student Care ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงเรียนที่ทันสมัยและน่าใช้งานในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคมนำโดย นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมด้วยนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ทีมงานผู้พัฒนาระบบเป็นวิทยากรให้การอบรมในการปฏิบัติการเข้าใช้งาน Application Student Care ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าใช้งานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน ผ่านทาง Application ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล และติดตามรวมถึงแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ถึงผู้ปกครองได้