อบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดอบรม มีดร.ศานติกรดิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการอมรม และคณะ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูทุกกลุ่มสาระฯ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม